Poslovno svetovanje

Urška Vračun s.p.

Delavska ulica 2, 8270 Krško

Slovenija

051 381 532

info@urska.org

Razpisi

Pripravimo vam vlogo za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih.

Prevajanje

Ponujamo vam prevajanje različnih besedil iz slovenščine v angleščino in obratno.
Cena za prevod je 0,9 EUR/besedo.

Lektoriranje

Poskrbimo, da so besedila v slovenščini jezikovno in slogovno prilagojena bralcem.
Dokumente (npr. diplomske naloge) tudi oblikujemo in pripravimo za tisk.

Izobraževanje

Za podjetja ali skupine pripravimo prilagojeno izobraževanje z naslednjimi vsebinami:
– slovenščina,
– angleščina,
– računalniške spretnosti.

Kontakt

Poslovno svetovanje

Urška Vračun s.p.

Delavska ulica 2, 8270 Krško

Slovenija

051 381 532

info@urska.org

Razpisi

Pripravimo vam vlogo za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih.

Prevajanje

Ponujamo vam prevajanje različnih besedil iz slovenščine v angleščino in obratno.
Cena za prevod je 0,9 EUR/besedo.

Lektoriranje

Poskrbimo, da so besedila v slovenščini jezikovno in slogovno prilagojena bralcem.
Dokumente (npr. diplomske naloge) tudi oblikujemo in pripravimo za tisk.

Izobraževanje

Za podjetja ali skupine pripravimo prilagojeno izobraževanje z naslednjimi vsebinami:
– slovenščina,
– angleščina,
– računalniške spretnosti.

Kontakt

Poslovno svetovanje

Urška Vračun s.p.

Razpisi

Pripravimo vam vlogo za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih.

Prevajanje

Ponujamo vam prevajanje različnih besedil iz slovenščine v angleščino in obratno.
Cena za prevod je 0,9 EUR/besedo.

Lektoriranje

Poskrbimo, da so besedila v slovenščini jezikovno in slogovno prilagojena bralcem.
Dokumente (npr. diplomske naloge) tudi oblikujemo in pripravimo za tisk.

Izobraževanje

Za podjetja ali skupine pripravimo prilagojeno izobraževanje z naslednjimi vsebinami:
– slovenščina,
– angleščina,
– računalniške spretnosti.

Kontakt