Poslovno svetovanje

Urška Vračun s.p.

CKŽ 44, 8270 Krško

Slovenija

051 381 532

info@urska.org

Svetovanje

Storitve poslovnega svetovanja za širitev na tuje trge, marketing, izboljšanje uporabniške izkušnje (Customer/User Experience), prijavo na domače in evropske razpise, zastopanje podjetja na dogodkih.

Dokumentacija

Razvijate programsko opremo in rabite nekoga, ki bo spisal tehnično in/ali uporabniško dokumentacijo, testne skripte in gradivo za usposabljanje?

Izobraževanje

Naučimo vas upravljati dokumentacijo ali pa uporabljati moderna računalniška orodja, ki bodo to delala namesto vas.

Lektura

Poskrbimo, da so besedila v slovenščini jezikovno in slogovno prilagojena bralcem.
Dokumente tudi oblikujemo  v skladu s tehničnimi zahtevami.

Kontakt

Poslovno svetovanje

Urška Vračun s.p.

CKŽ 44, 8270 Krško

Slovenija

051 381 532

info@urska.org

Razpisi

Pripravimo vam vlogo za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih.

Dokumentacija

Imate gore papirjev in jih ne znate ali nimate časa urediti? Mi analiziramo stanje, naredimo red, spravimo v digitalno obliko in predlagamo dolgoročno strategijo upravljanja dokumentacije.

Izobraževanje

Za podjetja ali skupine pripravimo prilagojeno izobraževanje z naslednjimi vsebinami:
– slovenščina,
– angleščina,
– računalniške spretnosti.

Lektoriranje

Poskrbimo, da so besedila v slovenščini jezikovno in slogovno prilagojena bralcem.
Dokumente (npr. diplomske naloge) tudi oblikujemo in pripravimo za tisk.

Kontakt

Poslovno svetovanje

Urška Vračun s.p.

Razpisi

Pripravimo vam vlogo za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev na nacionalnih ali evropskih razpisih.

Dokumentacija

Imate gore papirjev in jih ne znate ali nimate časa urediti? Mi analiziramo stanje, naredimo red, spravimo v digitalno obliko in predlagamo dolgoročno strategijo upravljanja dokumentacije.

Izobraževanje

Naučimo vas upravljati dokumentacijo ali pa uporabljati moderna računalniška orodja, ki bodo to delala namesto vas.

Lektoriranje

Poskrbimo, da so besedila v slovenščini jezikovno in slogovno prilagojena bralcem.
Dokumente tudi oblikujemo v skladu s tehničnimi zahtevami.

Kontakt